آتش سوزی در تخت جمشید پس از واگذاری به
بخش خصوصی
حافظ در سوئد، مولانا در چین
نقش رستم در خطر است
اداره راه -نگین- را ویران کرد
شوش نیازمند رسیدگی فوری
دو مهر- دولت هخامنشی به دشمن خود پناه داد

تیتر چند خبر

در دورترین گوشه دکه روزنامه فروش
چشمم به هفته نامه ای جدابافته و تافته
افتاد. هفته نامه اَمرداد--ارگان خبری و فرهنگی زرتشتیان ایران است. از شعار و تبلیغات توخالی و نیرنگ های سیاسی و
اخلاقی بدور یافتمش.