فهرست فارسی

English page

和文記事

E- mail me

My name is Jamshid Jamshidi, born in 1947 in Tehran, Iran. 
I graduated from medical school of Osaka University in 1974. 
I am now practicing neurosurgery but also interested
in integral theory which try to include and transcend big three
realms(Physiosphere, Biosphere and Noosphere)of the Kosmos.

من جمشید جمشیدی متولد سال 1326 در تهران هستم. در سال 1974 در رشته پزشکی از دانشگاه اوساکای ژاپن فارغ التحصیل شده و اکنون در بخش جراحی مغز و اعصاب بیمارستان به کار کلینیکی مشغول هستم. در جوار کار پزشکی نظریه انتگرال را بسیار جذاب یافتم و این انگیزه اصلی برای تاسیس تارنمای حاضر بوده است. نظریه انتگرال می کوشد تا تمام ذرات کاینات درسه قلمروی جسمانی، زیستی و معنوی را پیوند دهد و به قلمروی عالی تر و واحدی دست یابد

ジャムシデイ ジャムシッドと申します。1947年にイランのテヘランで
生まれ1974年に大阪大学医学部を卒業し、現在日本の病院で脳神
経外科医として勤務しています。医療以外にケン・ウィルバーの統合理
論に興味を持ち、それをベースに日本とイランの文化とりわけ
古代文化の交流歴の研究に携わっています。