زمانی که عیسی مسیح از مادر خود حضرت مریم در این اسطبل بدنیا می آید سه خردمند ایرانی به ملاقات او می آیند.
شخصی که بالای سر آنها سرک کشیده کیست؟- شرح داستان این رویداد دینی تاریخی را جای دیگر بخوانید.

بفرمائید

بازگشت به صفحه کارت های تبریک

عیادت سه شرقی در تابلوئی از داوینچی
روی تصویر کوبه کنید و تصویر بزرگ آنرا ببنید.