موزه می هو برای اولین بار به عنوان یک موزه خصوصی در سال
افتتاح شد. این موزه در استان شیگا، استان مجاور استان کیوتو
قرار دارد. این موزه در محیطی جنگلی در قعر طبیعت زیبای استان شیگا با هزینه ای برابر با پنجاه بیلیون ین و معماری آرشیتکت . معروف آی ام پی ساخته شده است. هرم شیشه ای موزه لوورل فرانسه را هم او طراحی کرده بوده است. این موزه بخاطر آسیب نرساندن به طبیعت جنگلی محوطه هشتاد در صد مساحت آن در زیر زمین ساخته شده است. درحدود دو هزار قلم اثر فرهنگی و تاریخی به ارزش پنجاه بیلیون ین در غرفه های گوناگون از جمله غرفه یونانی ، رمی، مصری، آسیای باختری،قندهار، چینی و ژاپنی نگاهداری میشود تا در معرض دید بازدیدکنندگان قرار گیرد. آثار فرهنگ ایران باستان را میتوان در غرفه های بسیاری بخصوص در غرفه آثار آسیای باختری و غرفه ساسانیان مشاهده کرد.

1997

(I.M.Pei)

اینجا نگاه کنید

美術品を見る

آیا نام می هو با میترا یا میترائیسم ارتباطی دارد؟

شخصا به ریشه زبانی نام این موزه کنجاو شدم که مرا به مطالعه تبار شناسی بنیان گزاران و دست اندرکاران این موزه کشاند. به اطلاعات بس قابل توجهی دست یافته ام که مشتاقان این مقال میتوانند نتیجه این مطالعات را در صفحه دیگری دنبال کنند.

آثاری به قدمت چهار تا سه هزار سال قبل از میلاد در موزه نگهداری میشود که به دیدن و مات شدن در خلاقیت مردمان ایران باستان می ارزدد. بازدید از این موزه با اهمیت را به همگی دوستاران فرهنگ و تمدن ایران باستان توصیه میکنیم.تعدادی از آثار فرهنگی را در این صفحه نگاه کنید.

بلیط ورودی برای بزرگسالان هزار ین است. برای اطلاعات مفصل به سایت مربوطه مراجعه کنید.

Miho Museum

بازگشت به نوشتارهای ایران