معنای چهار عنصر آب- باد- خاک و آتش در آداب نماز

مانی و شاخه مکتب اسرار بودیسم ژاپن

سدره پوشی و بسته گشتی در آئین زرتشتی

برنامه یک شاخه گل- فهرست لینک ها

نوشتارهای مربوط به ایران

فرهنگ- اخلاق

دیوان اشعار حافظ- فارسی با برگردان انگلیسی

برگردان فارسی جمشیدی

نگارش تستومو کوجی

خسرو جمشیدی، جمشید جمشیدی

Mega Tehran, the Capital of Iran

Institude for Iranian Contemporary Historical Studies

خسرو جمشیدی

PDF

کلان فهرست

چوب نوشته در نارا_ نام یک پرشیائی بر روی آن

دیدار از آثار با ارزش فرهنگی ایران در موزه می هو

شیر و شی شی در شرق
Lion and Eastern shishi

آئین مهر(میترا) خاوری
و گسترش جهانی آن از نگاه تصوی

فشرده تاریخ نامه ایران

PDF

گاهشمار فرهنگی 1391

شناسائی حضرت عیسی برای اولین بار توسط سه خردمند ایرانی

کارت های تبریک- بسیار بدیع

ژاپن و ایران باستان

PDF

چهار ویدئوی کوتاه در باره سیمرغ زنخدای ایران روی یوتیوب

Vol. 1
Vol. 2

بُن شناسی فرهنگ ایران- استوره ها حیات دو باره می یابند

Nov. 9, 2021

Oct.27,2020

زمزمه

(مهر پرستی(میترائیسم

PDF

در خاور وباختر

گالری عکس

Divane Hafiz, in Persian & English

جشن امردگان- روز هفتم از ماه امرداد

مروری کنجکاوانه بر اعمال حج مکّه

فرهنگ واژگان سیاسی فارسی- ژاپنی

تهران بزرگ- قدیم/جدید

PDF

PP

فرهنگ واژگان انگلیسی که
ریشه در زبان فارسی دارند

گنجور

تارنمای سرگذشت شعرا

اکنون زمان آزمایش صحت
انگاشت های ما رسیده است

Brief History of Iran

موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران

معرفی یک خبرنامه در ایران- اَمرداد، بی مرگی و جاودانگی

تریلوژی کاینات در فرهنگ ایران

علم- فن آوری- اجتماع

June 28,2020

سیمرغ صفت

فرهنگ ایران

تارنمای فرهنگی

ادبیات- هنر- دین

استعاره«جگر» در ضرب المثل های ایرانی و ژاپنی

یلدا

(یزدان مهر(هفتان

PDF

الگوی فرهنگ سیمرغی
که جهان را پیوند میدهد.

1 video

طبیعت ایران

The Natute of Iran

مرور تاریخ طولانی روابط تجارتی و فرهنگی میان ایران و ژاپن- و جنبش کورتای

منشور حقوق بشر کوروش
(هفت آبان برابر با 27 اکتبر روز جهانی کوروش)

PP

PDF

(with music)

کاوه فرخ

تارنمای پژوهش های تاریخی، باستان شناسی

نژاد ایرانی، زبان فارسی(پارسی)

سخنرانی استاد علی اشرف صادقی در 13 اکتبر 2019

رسوم نامانوس ژاپنی ها برای خارجی ها

این آلبوم عکس نشانه های تداخلات، اشتراکات و نفوذ فرهنگ های جهان بر یکدیگرست. آشنائی با این اشتراکات فرهنگی چه بسا از ستیزه جوئی ها کاسته و بر تفاهمات متقابل در بین فرهنگ ها بیافزاید.

اهورا مزدا در بودیسم ژاپن

نفوذ فرهنگ و تمدن ایران باستان در ژاپن
مانی، مانوی گری و بودیسم ژاپن

کاوشی کوتاه در معنای واژه - ارتا

عکس هائی از ایران قدیم

لیست سلسله ای حکومتی ایران از آغاز تا عصر حاضر

A collection of Ostensibly Related English and Persian Words With
Similar or Derivatized Pronunciations and Meanings. K.. Jamshidi

آثار میراث فرهنگی در موزه می هو ی ژا|پن

5 videos

نظر شما؟

نمادهای خدائی در فرهنگ اساتیری ژاپنی و ایرانی- یک مطالعه تطبیقی

تیرگان- سیزدهم روز از ماه تیر

جشن امردگان- روز هفتم از ماه امرداد

فلسفه ی تاریخ نوشته هِگل