نوشتارهای مربوط به ایران

فرهنگ- اخلاق

(مهر پرستی(میترائیسم

PDF

در خاور وباختر

گالری عکس

مانی و شاخه مکتب اسرار بودیسم ژاپن

برنامه یک شاخه گل- فهرست لینک ها

برگردان فارسی جمشیدی

نگارش تستومو کوجی

عکس هائی از ایران قدیم

لیست سلسله ای حکومتی ایران از آغاز تا عصر حاضر

خسرو جمشیدی، جمشید جمشیدی

Brief History of Iran

کلان فهرست

این آلبوم عکس نشانه های تداخلات، اشتراکات و نفوذ فرهنگ های جهان بر یکدیگرست. آشنائی با این اشتراکات فرهنگی چه بسا از ستیزه جوئی ها کاسته و بر تفاهمات متقابل در بین فرهنگ ها بیافزاید.

چوب نوشته در نارا_ نام یک پرشیائی بر روی آن

دیدار از آثار با ارزش فرهنگی ایران در موزه می هو

ژاپن و ایران باستان

A collection of Ostensibly Related English and Persian Words With
Similar or Derivatized Pronunciations and Meanings. K.. Jamshidi

جشن امردگان- روز هفتم از ماه امرداد

مروری کنجکاوانه بر اعمال حج مکّه

PDF

PP

(with music)

تارنمای پژوهش های تاریخی، باستان شناسی

PDF

بُن شناسی فرهنگ ایران- استوره ها حیات دو باره می یابند

(یزدان مهر(هفتان

PDF

نمادهای خدائی در فرهنگ اساتیری ژاپنی و ایرانی- یک مطالعه تطبیقی

تیرگان- سیزدهم روز از ماه تیر

فلسفه ی تاریخ نوشته هِگل

فرهنگ واژگان سیاسی فارسی- ژاپنی

1 video

فشرده تاریخ نامه ایران

PDF

گاهشمار فرهنگی 1391

اکنون زمان آزمایش صحت
انگاشت های ما رسیده است

اهورا مزدا در بودیسم ژاپن

5 videos

نفوذ فرهنگ و تمدن ایران باستان در ژاپن
مانی، مانوی گری و بودیسم ژاپن

معرفی یک خبرنامه در ایران- اَمرداد، بی مرگی و جاودانگی

جشن امردگان- روز هفتم از ماه امرداد

تریلوژی کاینات در فرهنگ ایران

فرهنگ ایران

The Natute of Iran

تارنمای فرهنگی

کاوه فرخ

یلدا

شناسائی حضرت عیسی برای اولین بار توسط سه خردمند ایرانی

الگوی فرهنگ سیمرغی
که جهان را پیوند میدهد.

دیوان اشعار حافظ- فارسی با برگردان انگلیسی

علم- فن آوری- اجتماع

مرور تاریخ طولانی روابط تجارتی و فرهنگی میان ایران و ژاپن- و جنبش کورتای

Mega Tehran, the Capital of Iran

Institude for Iranian Contemporary Historical Studies

Vol. 1
Vol. 2

منشور حقوق بشر کوروش
(هفت آبان برابر با 27 اکتبر روز جهانی کوروش)

رسوم نامانوس ژاپنی ها برای خارجی ها

فرهنگ واژگان انگلیسی که
ریشه در زبان فارسی دارند

تارنمای سرگذشت شعرا

خسرو جمشیدی

گنجور

Divane Hafiz, in Persian & English

PDF

طبیعت ایران

کاوشی کوتاه در معنای واژه - ارتا

تهران بزرگ- قدیم/جدید

PDF

PP

موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران

آثار میراث فرهنگی در موزه می هو ی ژا|پن

کارت های تبریک- بسیار بدیع

نظر شما؟

ادبیات- هنر- دین

معنای چهار عنصر آب- باد- خاک و آتش در آداب نماز

سدره پوشی و بسته گشتی در آئین زرتشتی