نوشتارهای مربوط به ایران

فرهنگ- اخلاق

(مهر پرستی(میترائیسم

PDF

در خاور وباختر

گالری عکس

مانی و شاخه مکتب اسرار بودیسم ژاپن

برنامه یک شاخه گل- فهرست لینک ها

برگردان فارسی جمشیدی

نگارش تستومو کوجی

خسرو جمشیدی، جمشید جمشیدی

Mega Tehran, the Capital of Iran

Institude for Iranian Contemporary Historical Studies

کلان فهرست

این آلبوم عکس نشانه های تداخلات، اشتراکات و نفوذ فرهنگ های جهان بر یکدیگرست. آشنائی با این اشتراکات فرهنگی چه بسا از ستیزه جوئی ها کاسته و بر تفاهمات متقابل در بین فرهنگ ها بیافزاید.

چوب نوشته در نارا_ نام یک پرشیائی بر روی آن

دیدار از آثار با ارزش فرهنگی ایران در موزه می هو

Brief History of Iran

سخنرانی استاد علی اشرف صادقی در 13 اکتبر 2019

نژاد ایرانی، زبان فارسی(پارسی)

ژاپن و ایران باستان

A collection of Ostensibly Related English and Persian Words With
Similar or Derivatized Pronunciations and Meanings. K.. Jamshidi

جشن امردگان- روز هفتم از ماه امرداد

مروری کنجکاوانه بر اعمال حج مکّه

PDF

بُن شناسی فرهنگ ایران- استوره ها حیات دو باره می یابند

استعاره«جگر» در ضرب المثل های ایرانی و ژاپنی

(یزدان مهر(هفتان

PDF

نمادهای خدائی در فرهنگ اساتیری ژاپنی و ایرانی- یک مطالعه تطبیقی

تیرگان- سیزدهم روز از ماه تیر

فرهنگ واژگان سیاسی فارسی- ژاپنی

تهران بزرگ- قدیم/جدید

PDF

PP

1 video

اکنون زمان آزمایش صحت
انگاشت های ما رسیده است

موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران

اهورا مزدا در بودیسم ژاپن

5 videos

نفوذ فرهنگ و تمدن ایران باستان در ژاپن
مانی، مانوی گری و بودیسم ژاپن

علم- فن آوری- اجتماع

معرفی یک خبرنامه در ایران- اَمرداد، بی مرگی و جاودانگی

جشن امردگان- روز هفتم از ماه امرداد

تریلوژی کاینات در فرهنگ ایران

فرهنگ ایران

فشرده تاریخ نامه ایران

تارنمای فرهنگی

PDF

یلدا

طبیعت ایران

The Natute of Iran

شناسائی حضرت عیسی برای اولین بار توسط سه خردمند ایرانی

الگوی فرهنگ سیمرغی
که جهان را پیوند میدهد.

کاوه فرخ

دیوان اشعار حافظ- فارسی با برگردان انگلیسی

تارنمای پژوهش های تاریخی، باستان شناسی

مرور تاریخ طولانی روابط تجارتی و فرهنگی میان ایران و ژاپن- و جنبش کورتای

PDF

PP

(with music)

Vol. 1
Vol. 2

منشور حقوق بشر کوروش
(هفت آبان برابر با 27 اکتبر روز جهانی کوروش)

رسوم نامانوس ژاپنی ها برای خارجی ها

فلسفه ی تاریخ نوشته هِگل

فرهنگ واژگان انگلیسی که
ریشه در زبان فارسی دارند

تارنمای سرگذشت شعرا

خسرو جمشیدی

گنجور

Divane Hafiz, in Persian & English

گاهشمار فرهنگی 1391

PDF

کاوشی کوتاه در معنای واژه - ارتا

عکس هائی از ایران قدیم

لیست سلسله ای حکومتی ایران از آغاز تا عصر حاضر

آثار میراث فرهنگی در موزه می هو ی ژا|پن

کارت های تبریک- بسیار بدیع

نظر شما؟

ادبیات- هنر- دین

معنای چهار عنصر آب- باد- خاک و آتش در آداب نماز

سدره پوشی و بسته گشتی در آئین زرتشتی