اکنون زمان آزمایش صحت
انگاشت های ما رسیده است

May 29, 2008

برگردان فارسی

تصویر هفته

بایگانی تصاویر

برای تمام فصول

جمشید جمشیدی

زمزمه

Dec. 28, 2019

باور «که گاره» در شعور ناخودآگاه ژاپنی

کلان فهرست

Jan.12,2021

https://www.youtube.com/channel/UCt_nUHp8d9EkpRiZDgAai8g

Prepered by Jamshid Jamshidi

خودکشی در ژاپن

نظر شما؟

جمشید جمشیدی

July 2, 2020

باز نویسی و تدوین بوسیله جمشیدی

برای خواندن اکثر مقالات در این سایت به
نرم افزار آکروبات ریدر احتیاج است. میتوانید
آکروبات ریدر را از سایت زیر دانلود بکنید
. ...

گاهشمار 1400

"گاهشمار 1399

مخلوقات تلفیقی تخیلی بالدار در فرهنگ های گوناگون (1)

Nov. 19, 2020

June 28,2020

بررسی علل طولانی بودن میانگین عمر مردم ژاپن از زبان آمار

نگارش جمشید جمشیدی

National and ethnic identity in Central Asia &
Caucasus.........David Somfai Kara(Ph.D.)

Sept. 22, 2019

Sound file

Nov. 9,2018

انتشار کتاب- برگردان سه مقاله مهم نوشته کِن ویلبر

خسرو جمشیدی، جمشید جمشیدی

Nov. 19, 2009

عکس هائی از ایران قدیم

March 5, 2008

کتاب جدیدی که اخیراً انتشار یافته است

The Year of Coronavirus

Oct. 27, 2020

سیمرغ صفت

استعاره«جگر» در ضرب المثل های ایرانی و ژاپنی

Dec. 23,2018

جمشید جمشیدی

A collection of Ostensibly Related
English and Persian Words With
Similar or Derivatized Pronunciations
and Meanings. K.. Jamshidi

PDF

خسرو جمشیدی

Feb. 4,2008

Time for Dipstick
Examination of our Assumptions:

موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران

فشرده تاریخ نامه ایران

Brief History of Iran

PDF

فرهنگ واژگان انگلیسی که
ریشه در زبان فارسی دارند

تازه ها

چهار ویدئوی کوتاه در باره سیمرغ زنخدای ایران روی یوتیوب

ویدئوی دیگر ی هم از همین منتشر کننده قابل دسترسی است.

Oct. 13,2019

جمشید جمشیدی

جنبش تجددخواهی عصر میجی(1912-1868

The History of Anatomy in Persia

May 2, 2018

طبیعت ایران

Mega Tehran, the Capital of Iran

The Natute of Iran

PDF

PP

by Xosrow Jamsheidi and
Jamsheid Jamsheidi

جمشید جمشیدی

تهران بزرگ- قدیم/جدید

پرتال جامع علوم انسانی

مقالات حوزه ادبیات از آقای کامیار عابدی

Institude for Iranian Contemporary Historical Studies

برنامه یک شاخه گل- فهرست لینک ها

نژاد ایرانی، زبان فارسی(پارسی)

June 10, 2020

سخنرانی استاد علی اشرف صادقی در سی و سومین همایش انجمن

7 Video clips about Ancient Iran and Japan:

PDF

PP

(with music)