تصویر هفته

جمشید شاه 7- جمشید در دیگر فرهنگ ها

اکنون زمان آزمایش صحت
انگاشت های ما رسیده است

May 29, 2008

برگردان فارسی

بایگانی تصاویر

برای تمام فصول

گاهشمار 1401

جمشید شاه 1- اسطوره چیست

آئین مهر(میترا) خاوری
و گسترش جهانی آن از نگاه تصویر

Jan.12,2021

چهار ویدئوی کوتاه در باره سیمرغ زنخدای ایران روی یوتیوب

ویدئوی دیگر ی هم از همین منتشر کننده قابل دسترسی است.

بررسی علل طولانی بودن میانگین عمر مردم ژاپن از زبان آمار

زمزمه
June 28,2020

کلان فهرست

سخنرانی استاد علی اشرف صادقی در سی و سومین همایش انجمن

https://www.youtube.com/channel/UCt_nUHp8d9EkpRiZDgAai8g

Prepered by Jamshid Jamshidi

نظر شما؟

برای خواندن اکثر مقالات در این سایت به
نرم افزار آکروبات ریدر احتیاج است. میتوانید
آکروبات ریدر را از سایت زیر دانلود بکنید
. ...

جمشید جمشیدی

یازدهم فوریه روز تاسیس کشور ژاپن

Feb. 11, 2022

ویدیوهای جمشید شاه و شهر سوخته

Jan. 4, 2022

Nov, 9, 2021

Oct. 27, 2020

July 2, 2020

جمشید جمشیدی

نژاد ایرانی، زبان فارسی(پارسی)

انتشار کتاب- برگردان سه مقاله مهم نوشته کِن ویلبر

خسرو جمشیدی، جمشید جمشیدی

Nov. 19, 2009

عکس هائی از ایران قدیم

March 5, 2008

کتاب جدیدی که اخیراً انتشار یافته است

جمشید جمشیدی

Oct. 13,2019

In the Name of Seimour

گاهشمار 1400

جمشید شاه 2- آفرینندگی اهورامزدائی

جمشید شاه 3- جایگاه جمشید در فرهنگ پیش از زرتشتی

جمشید جمشیدی

خودکشی در ژاپن

نگارش جمشید جمشیدی

سیمرغ صفت

Dec. 28, 2019

A collection of Ostensibly Related
English and Persian Words With
Similar or Derivatized Pronunciations
and Meanings. K.. Jamshidi

PDF

خسرو جمشیدی

Feb. 4,2008

Time for Dipstick
Examination of our Assumptions:

موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران

فشرده تاریخ نامه ایران

Brief History of Iran

PDF

فرهنگ واژگان انگلیسی که
ریشه در زبان فارسی دارند

تازه ها

جمشید شاه 4- سرزمین آرمانی جمشید

جمشید شاه 5- داستان گریختن فرّ از جمشید

Nov. 19, 2020

جمشید جمشیدی

استعاره«جگر» در ضرب المثل های ایرانی و ژاپنی

جمشید جمشیدی

طبیعت ایران

Mega Tehran, the Capital of Iran

The Natute of Iran

PDF

PP

by Xosrow Jamsheidi and
Jamsheid Jamsheidi

تهران بزرگ- قدیم/جدید

پرتال جامع علوم انسانی

مقالات حوزه ادبیات از آقای کامیار عابدی

Institude for Iranian Contemporary Historical Studies

برنامه یک شاخه گل- فهرست لینک ها

جمشید شاه 6- شهر سوخته

مخلوقات تلفیقی تخیلی بالدار در فرهنگ های گوناگون (1)

June 10, 2020

7 Video clips about Ancient Iran and Japan:

PDF

PP

(with music)