بایگانی تصاویر

بازگشت به ادبیات

بازگشت به تازه ها

بازگشت به فهرست مطالب

نمایشگاه تمدن پارسه

New year in Japan

زنان جنگجو یا آمازون

موزه ملی ایران باستان در تهران

گل آجی سای

معبد کاتسواوجی در شهر مینو

Japanese Sakura

شکوفه های ساکورا

Maple trees

درخت افرا با برگ های رنگارنگ

Margon

مارگون

پل سفید اهواز

White Ahvaz Bridge

سیمرغ

تصویر سخنرانی: فرهنگ ایران باستان و نفوذ آن بر فرهنگ ژاپن

"HOMA" of Iran Air

هما یا سیمرغ گسترده پر

SEMI

سِمی

The Bird of Agriculture

مرغ زراعت

بهار ژاپن

Spring in Japan

Bambo

Asian Futsal Chanpiomship,
Final Play- IR IRAN vs JAPAN, '07.5.19(OSAKA)

Katsuoji Temple

جشن آتش آفروزی گوما- یا هما

Charity Box

صندوق صدقه

Fire Festival of Daigoma(Homa Festival)

گردونه خورشید یا میترا

Eram Garden, Shiraz

باغ ارم شیراز

Piano waiting pianist!

شهر زیرزمینی نوش آباد کاشان
یادگار عصر ساسانی

Green Japan

Women warriors or Amazon

Japanese Ajisai

درفش کاویانی

Darafsh e Kavyani

Yalda 2009

یلدا 1388

پیانو در انتظار پیانیست

Underground city in
Nush-abaad, Kashan

مسابقه های فوتسال جام آسیا، ژاپن- ایران

Glory of Persia

سال نو در ژاپن

Fall in Japan

پائیز ژاپن

Winter in Japan

زمستان ژاپن

Bedone Tafsir

بدون تفسیر

Ahvaz Bridge

پل سفید اهواز

نماد فصل بهار در ژاپن

Spring in Japan

منصور حلاج

Mansoor Hallaj

راز بقا

Secret of existance

Earthware pottery of Jomon 2

اثر هنری جومون - کوزگری2

Earthenware pottery of Jomon,1

اثر هنری عصر جومون- کوزگری 1

Iranian Museum/Tehran

حروف فوتومانی-زبان باستان ژاپن

Futomani letters

Noruz 1388(2009-2010)

Mithra's Gardoneh

Simorgh

(معبد میترا در عصر باستان)

Integral Globe

کره توحید حاصل شرک

عروسک های داروما

Daruma

هفته نامه خبری- فرهنگی اَمرداد

نماد نی

نوروز 1388 خجسته باد

Ney, the symble of Iranian God

بامبو- همان نی بزرگ

Coexistance

همزیستی

مانی

MANI

Amordad Weekly

دیوار سبز
بهار ژاپن